Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Zarządzanie Organizacją Lotniczą

Zadaniem oprogramowania AVC (Aviation Chronometer) jest ułatwienie kompleksowego zarządzania organizacją lotniczą. System pozwala na ewidencję lotów i statków powietrznych, ułatwia prowadzenie rozliczeń oraz prowadzenie zdalnych szkoleń teoretycznych, a także wprowadza elektroniczny obieg dokumentów w organizacji

System składa się z modułów:

  • Moduł Dashboard
  • Moduł Chronometraż
  • Moduł Statki Powietrzne
  • Moduł Finanse i kontroling
  • Moduł E-Learning
  • Moduł Administracyjny na który składają się submoduły:
  • • Submoduł Użytkownika
  • • Submoduł Ustawienia
  • • Submoduł Rejestracja, Logowanie, Przywracanie hasła
  • • Submoduł Członkowie